Naše zvířata

náš statek plný zvířat

Naše zvířata

Chovu psů a koní se věnujeme již řadu let. Poté přibývaly postupně různé další druhy, tentokrát užitkové. Všechna naše zvířata chováme přirozenou metodou. Jsou po většinu roku 24 hodin denně venku a býložravci jsou tak i našimi živými sekačkami.

Víkend na statku

Nabízíme možnost poznat tradiční venkovský život na statku v nenucené společnosti našich zvířat. Děti na vlastní kůži zakusí, jak vypadá každodenní práce obyčejného sedláka. Ale nejen to – zažijí den plný her, tvoření a zábavy.

Věkové skupiny

 • Kapacita je 20 dětí ve věku 3 - 15 let.
 • Děti budou rozděleny na 2 skupiny - mladší děti Bažantíci (3 - 8 let) a starší Liščata (9- 15 let). Rozdělení proběhne v den nástupu.

Termín

 • každou neděli

Přihláška a rezervace

V případě zájmu nám napište na: statek@cernaovce.cz, počet dětí a termín o který máte zájem, následně Vám zašleme potvrzení o volné kapacitě a přihlášivací formulář.


Cena: 800 Kč / celý den

(od 08:00 hod.do 16:00 hod.), v ceně jsou zahrnuty 2 svačiny a 1 oběd,

Cena: 500 Kč/ dopoledne

(od 08:00 hod.do 12:00 hod.), v ceně je zahrnuta jedna svačina,

Cena: 500 Kč / odpoledne

(od 13:00 hod.do 16:00 hod.), v ceně je zahrnuta jedna svačina.

Program

 • Od 08:00 hod.do 08:30 hod. příchod dětí,
 • Od 08:30 hod.do 09:30 hod. komentované krmení zvířat. Děti moc rády pomáhají a zapojují se do péče o zvářátky, a proto jim dáme možnost si zvířátka prohlédnout z blízka, nakrmit je, pohladit a podívat se do jejich příbytků. Děti si budou moci například posbírat vajíčka u slepiček,
 • Od 09:30 hod.do 10:30 hod. ošetřování zvířat. Detailnější povídání o všech zvířátek, které jsou na statku, tzv. Vzdělávací okénko,
 • Od 10:30 hod. do 11:00 hod. svačina,
 • Od 11:00 hod. do 12:00 hod. společné hry, soutěže a zábavné aktivity,
 • Od 12:00 hod. do 13:00 hod. oběd,
 • Od 13:00 hod. do 14:00 hod. tvořivé dílničky,
 • Od 14:00 hod. do 15:00 hod. dojení kozy + výroba másla
 • Od 15:00 hod. do 16:00 hod. společné hry, soutěže a zábavné aktivity,
 • Od 16:00 hod. do 16:30 hod. odchod domů.

Co s sebou

Láhev na pití, vhodné oblečení, pevnou obuv nebo gumovky (dle počasí), pláštěnku, pokrývku hlavy, kapesník, kopii kartičky zdratovní pojišťovny,

Storno poplatky

 • Pokud je účast zrušena ze strany pořadatele vracíme 100 % částky zpět.
 • Odhlášení méně než 5 dnů před zahájením akce činí poplatek 50 % z celkové ceny.
 • Odhlášení méně než 1 den před zahájením akce činí poplatek 100 % z celkové ceny.

Všichni účastníci se dozví, jak se žije na statku, vše o farmaření, o zvířatech, výrobě sýrů, másla a něco z kreativního tvoření.

Farmářský kroužek

Zveme vaše děti na farmářský kroužek do Černé ovce. Děti se dostanou do přímého kontaktu s našimi zvířátky. Pod dohledem ošetřovatelů a pedagogických pracovníků si zakusí život na statku se vším všudy.

Dle věku a zájmu dětí budeme předávat informace a naše zkušenosti, co se týká život na statku, aby si děti odnesly maximum informací.

Věkové skupiny

 • Min. Kapacita kroužku je 10 dětí ve věku 3 - 15 let.
 • Děti budou rozděleny na 2 skupiny - mladší děti kuřátka (3 - 8 let) a starší Bažanti (9- 15 let). Rozdělení proběhne v den nástupu na kroužek.

Termín

 • Každé úterý od 15:00 hod. do 17:00 hod.
 • Každý čtvrtek od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Přihláška a rezervace

V případě zájmu nám napište na: statek@cernaovce.cz, počet dětí a termín kroužku o který máte zájem, následně Vám zašleme potvrzení o volné kapacitě a přihlášivací formulář.


Cena: 1.000 Kč / za měsíc

(od 15:00 hod.do 17:00 hod.), v ceně je 5 lekcí/ 1 x za týden (v úterý nebo ve čtvrtek).

Cena: 2.000 Kč /za měsíc

(od 15:00 hod.do 17:00 hod.), v ceně je 10 lekcí/ 2 x za týden (v úterý a ve čtvrtek).

Každý druhý a další sourozenec má 10 % slevu.

Program

 • Od 15:00 hod.do 15:10 hod. příchod dětí a jejich příprava
 • Od 15:10 hod.do 16:00 hod. děti budou mít možnost si zvířátka prohlédnout z blízka, nakrmit je, pohladit a podívat se do jejich příbytků a pečovat o ně.
 • Od 16:00 hod.do 16:30 hod. ošetřování zvířat. Detailnější povídání o všech zvířátek, které jsou na statku, tzv. Vzdělávací okénko, dojení kozy + výroba másla, dílničky, soutěže a zábavné aktivity.
 • Od 17:00 hod.do 17:15 hod. odchod domů.

Co s sebou

Láhev na pití, vhodné oblečení, pevnou obuv nebo gumovky (dle počasí), pláštěnku, pokrývku hlavy, kapesník, kopii kartičky zdratovní pojišťovny,

Storno poplatky

 • Pokud je účast zrušena ze strany pořadatele vracíme 100 % částky zpět.
 • Odhlášení hned na začátku z kroužku z důvodu zdravotního stavu (potvrzené od lékaře) vracíme 90 % částky zpět.
 • Za případěné absence v průběhu kroužku vracíme 0 % částky zpět.

Kontakt

Ivana

+420 792 770 397
Chov koní

Specializujeme se na chov plemene Achal-teke.

Achaltekinský kůň pocházející z Turkmenistánu je jedno z nejstarších plemen koní, přímý potomek koní perských a možný předek všech současných jezdeckých koní. Nebeský kůň, po kterém toužil leckterý vládce dávnověku.

Jedná se o velmi ušlechtilé pouštní plemeno vyznačující se kovovým leskem srsti. Má štíhlé, ale silné nohy, dlouhý vysoko nesený krk, velké mandlové, či dravčí oko a typickým znakem je malá hustota hřívy, kdy čupřina často zcela chybí.

Ve světě se Achaltekinci proslavili svojí extrémní odolností, kdy dokázal průvod těchto koní překonat vzdálenost 4300 km nehostinnou a pouštní krajinou. Je to velmi houževnatý, všestranný kůň vhodný do sportu. Často bývá velmi tvrdohlavý a potřebuje důsledného majitele.

V Turkmenistánu byl Achaltekinec vyhlášen kulturní památkou a je zakázáno odsud vyvážet jakákoliv zvířata tohoto plemene do zahraničí.

V současné době máme tři chovné klisny a jednu klisničku. Pokud se chcete blíže seznámit s našimi miláčky, srdečně vás zveme na stránky naší chovatelské stanice Gara Goyun.

Chov psů

Chováme psy plemene Středoasijský pastevecký pes též známého jako Alabay.

Legenda mezi psy, jehož historie sahá minimálně 4000 let zpět do oblasti Turkmenistánu. Zde, a oblasti Altyndepe, byly objeveny hliněné figurky z doby bronzové znázorňující právě toto plemeno.

Několik stovek let žil izolován a rozlehlé oblasti východní Persie. Kočovní pastevci jej a nehostinných podmínkách zdejších stepí využívali především k hlídání a obraně svých stád. Přežívali zde pouze nejsilnější jedinci a tak vzniklo vysoce odolné plemeno, které si i díky minimálním zásahům člověka dodnes zachovalo většinu svých původních znaků.

Středoasiat má přirozený instinkt obranáře. Vydrží hodiny ležet na místě, ale při jakémkoliv podezřelém zvuku či pohybu je okamžitě připraven strážit a bránit své teritorium. Jeho zásadou je, že koho přijme mezi svojí smečku, tomu nesmí být zkřiven ani vlas na hlavě.

V Turkmenistánu byl Alabay vyhlášen kulturní památkou a je zakázáno odsud vyvážet jakákoliv zvířata tohoto plemene do zahraničí.

V současné době máme dvě feny a jednoho psa. Pokud se chcete blíže seznámit s našimi miláčky, srdečně vás zveme na stránky naší chovatelské stanice Ayriba.

Nejen kráva mléko dává

Ovce

Na statku chováme ovce speciálního dojného plemene Lacaune, z jejichž mléka se vyrábí i světoznámý Roquefort.

Kozy

Chováme také kozy různých plemen a křížence. Ke zkvalitnění jejich mléka je opakovaně přikřižována koza anglonubijská.

Kráva

Na statku s námi žije také kráva Marcelka mléčného plemene Jersey.

V současné době má velká část lidské populace různé potravní intolerance, které často vedou k rozvoji alergií a dokonce i následných onemocnění získaných nevhodným typem stravy. Velmi častým alergenem je kravské mléko, ze kterého je vyráběna převážná většina dostupných mléčných výrobků. a kravském mléce většiny užitkových plemen je totiž obsažen konkrétní typ bílkoviny kasein, kterou lidský organismus není velmi často schopen štěpit a právě tato bílkovina je poté příčinou vzniklých alergií. Kozí a ovčí mléko a i mléko námi chovaného plemene krávy Jersey tuto bílkovinu neobsahuje a výrobky z něj jsou tak bez problémů stravitelné i pro velmi citlivé lidi již od útlého věku.

Vlastní sýry

Výrobu sýrů jsme po dobu několika let zkoušeli a domácích podmínkách. Osvojili jsme si tak postup, který však nikdy nelze zopakovat na 100 %. Proto je u malých výrobců každý kousek sýru vždy jedinečným originálem. a příštích letech plánujeme výstavbu profesionální sýrárny, ve které pro vás budeme připravovat čerstvé sýry a jiné kysané výrobky ze všech typů mléka. Ve sklepních prostorech restaurace bude poté zřízena zrací místnost, kde leží a zrají sýry po dobu několika měsíců.

Kontakt

+420 608 770 075